loading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. search for will uncover many web sites still.

Gallery

Contact Info

Produkty dla infrastruktury

Budowa infrastruktury i systemu kanalizacyjnego to duże wyzwanie, a pomyłka w doborze elementów może później drogo kosztować. Dlatego tak ważne jest, żeby nie tylko zadbać o dobry projekt, ale też postawić na rozwiązania dostarczane przez sprawdzonego producenta.

Bruk-Bet Intrac jest wiodącym producentem w zakresie wyrobów dla budownictwa infrastrukturalnego obejmującego nawierzchnie z kostki brukowej, liniowe koryta odwadniające, żelbetowe przepusty drogowe oraz systemy studni kanalizacyjnych wraz z separatorami i osadnikami przemysłowymi.

Oferujemy pełny zakres zastosowań inżynieryjnych we wszystkich typach kanalizacji opadowych, sanitarnych i ogólno-przemysłowych. Stosujemy je m.in. w pasach drogowych obciążonych ruchem kołowym, na terenach podmokłych, do melioracji gruntów.